OBVESTILA: Sporočamo, da je avtopralnica Špan spet pripravljena, da vam ponudimo naše izjemne storitve pranja osebnih avtomobilov in kombiniranih vozil.
Avtoservis Špan Galjevica je postal del podjetja Špan d.o.o.Več
Servisni sprejem vozil za pooblaščeni Volkswagen, Škoda in Seat se zdaj nahaja v novem prodajnem salonu. Več

SPLOŠNI POGOJI: NAGRADNA IGRA MICHELIN

 

1. člen: Organizator:

Organizator nagradne igre je Špan d.o.o., Tržaška 547, 1351 Brezovica pri Ljubljani, ID za DDV: SI89996950

2. člen: Namen nagradne igre:

Organizator objavlja nagradno igro z namenom povečevanja prodaje pnevmatik "Michelin" in povečanje prepoznavnosti podjetja.

3. člen: Trajanje in potek nagradne igre:

Nagradna igra poteka od ponedeljka 5. oktobra 2020 do nedelje 25. oktobra 2020, na Facebook strani Špan center mobilnosti ter Point-S Slovenija. Kandidati imajo možnost za sodelovanje v nagradni igri od 5.10.2020 do 25.10.2020 do polnoči. Nagradna igra se zaključi z razglasitvijo nagrajencev v sredo 28.10.2020 na spletnem mestu

https://www.facebook.com/mojspan/ in https://www.facebook.com/pages/category/Automotive--Aircraft---Boat/Point-S-Slovenija/

4. člen: Udeleženec nagradne igre:

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri sprejema pravila in se strinja, da bodo njegovi podatki v primeru izžrebanosti objavljeni na Facebook strani Špan center mobilnosti in spletni strani www.span.si ter da bo ob pozivu organizatorja posredoval podatke, potrebne za prevzem nagrade. Uporabniki sodelujejo tako, da odgovorijo na postavljeno vprašanje v komentarju pod fotografijo “Michelin alpin 6". Kršitelje bomo diskvalificirali. Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s.p. v akciji ne morejo sodelovati. Sodelujejo lahko osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Špan d.o.o.

5. člen: Nagrada:

V nagradnem skladu je 1 glavna nagrada – nahrbtnik Michelin. Sponzor nagrade je Špan d.o.o., Tržaška 547, 1351 Brezovica pri Ljubljani, ID za DDV: SI89996950

6. člen: Razglasitev nagrajenca:

Nagrajenec bo po končanem žrebanju, ki bo v sredo 28.10.2020 razglašen na spletnem mestu:

https://www.facebook.com/mojspan/ in https://www.facebook.com/pages/category/Automotive--Aircraft---Boat/Point-S-Slovenija/

Nagrajenec se mora na obvestilo o nagradi odzvati in organizatorju posredovati svoje osebne podatke: ime, priimek, naslov in davčno številko. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

7. člen: Prijava nagrade davčnemu organu:

Vrednost podeljene nagrade ne presega 42 €. Nagrade ni potrebno prijaviti v davčno osnovo v davčnem letu.

8. člen: Prevzem nagrade:

Sodelovanje pogojujemo z osebnim prevzemom nagrade na sedežu podjetja Špan d.o.o., Tržaška 547, 1351 Brezovica pri Ljubljani.

Nagrajenec mora ob prevzemu nagrade predložiti osebni dokument in davčno številko. Nagrajenec ima 7 dni časa, da osebno prevzame nagrado. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, - nihče ne poda odgovora na nagradno vprašanje oz. so odgovori nesmiselni, - se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

9. člen: Žrebanje:

Žrebanje nagrajenca bo potekalo na naslovu organizatorja in pod nadzorom komisije, ki jo sestavljajo: - Vlatko Mickov, predsednik komisije – Marko Kersnik, član komisije – Andrej Bogataj, član komisije.

10. člen: Sprememba pravil:

Organizator igre si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če to zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki.

11. člen: Obvezujoča pravila:

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakor koli povezane z izdajo nagrade, ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletnem mestu https://www.span.si/Pnevmatike/. Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti pravno službo organizatorja. Morebitne napake v delu komisije in pri izvedbi igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

12. člen: Mladoletnost nagrajenca:

V primeru, da je nagrajenec oseba, mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.

Brezovica pri Ljubljani, 5.10.2020

Rezultati žrebanja:

Dne 28.10.2020 smo s pomočjo spletene aplikacije „Random comment picker“ izbrali naključnega zmagovalca nagradne igre. To so postali:

Zdenka Klobučar - https://www.facebook.com/zdenka.klobucar

Marta Mocnik - https://www.facebook.com/marta.mocnik

Sofija Levstek - https://www.facebook.com/sofija.levstek

 

 

 

Twitter Pošlji na e-mail