OBVESTILA: Sporočamo, da je avtopralnica Špan spet pripravljena, da vam ponudimo naše izjemne storitve pranja osebnih avtomobilov in kombiniranih vozil.
Avtoservis Špan Galjevica je postal del podjetja Špan d.o.o.Več
Servisni sprejem vozil za pooblaščeni Volkswagen, Škoda in Seat se zdaj nahaja v novem prodajnem salonu. Več

SPLOŠNI POGOJI: NAGRADNA IGRA HITRI IN DRZNI

1. člen: Organizator: 
Organizator nagradne igre je Špan d.o.o., Tržaška 547, 1351 Brezovica pri Ljubljani, ID za DDV: SI89996950

2. člen: Namen nagradne igre: 
Organizator objavlja nagradno igro z namenom povečevanja povečanja prepoznavnosti dogodka Hitri in drzni: Hoobs in Shaw. 

3. člen: Trajanje in potek nagradne igre: 
Nagradna igra poteka od torka 2. julija do nedelje 14. julija 2019, na Facebook strani Špan Kandidati imajo možnost za sodelovanje v nagradni igri od 2.7.2019 do 14.7.2019 do polnoči. Nagradna igra se zaključi z razglasitvijo nagrajencev v torek 16.7.2019 na spletnem mestu https://www.facebook.com/mojspan.

4. člen: Udeleženec nagradne igre: 
Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri sprejema pravila in se strinja, da bodo njegovi podatki v primeru izžrebanosti objavljeni na Facebook strani Špan Center mobilnosti in spletni strani www.span.si ter da bo ob pozivu organizatorja posredoval podatke, potrebne za prevzem nagrade. Uporabniki sodelujejo tako, da všečkajo stran Špan Center mobilnosti in v komentarju pod fotografijo “Doživi predpremiero na VIP način " označijo tri prijatelje. Kršitelje bomo diskvalificirali. Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s.p. v akciji ne morejo sodelovati. Sodelujejo lahko osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Špan d.o.o. 

5. člen: Nagrada: 
V nagradnem skladu je 1 glavna nagrada – 3x VIP vstopnica na dogodek Predpremiera Hitri in drzni: Hoobs in Shaw, ki bo potekal 30.7.2019 in dve tolažilni nagradi: 3x majica Hitri in drzni: Hoobs in Shaw. Sponzor nagrade je Špan d.o.o., Tržaška 547, 1351 Brezovica pri Ljubljani, ID za DDV: SI89996950

6. člen: Razglasitev nagrajenca: 
Nagrajenec bo po končanem žrebanju, ki bo v torek, 16.7. razglašen na spletnem mestu https://www.facebook.com/mojspan
Nagrajenec se mora na obvestilo o nagradi odzvati in organizatorju posredovati svoje osebne podatke: ime, priimek, naslov in davčno številko. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča. 

7. člen: Prijava nagrade davčnemu organu: 
Vrednost podeljene nagrade ne presega 42 €. Nagrade ni potrebno prijaviti v davčno osnovo v davčnem letu.

8. člen: Prevzem nagrade: 
Sodelovanje pogojujemo z osebnim prevzemom nagrade na sedežu podjetja Špan d.o.o., Tržaška 547, 1351 Brezovica pri Ljubljani. 
Nagrajenec mora ob prevzemu nagrade predložiti osebni dokument in davčno številko. Nagrajenec ima 7 dni časa, da osebno prevzame nagrado. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, - nihče ne poda odgovora na nagradno vprašanje oz. so odgovori nesmiselni, - se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre. 

9. člen: Žrebanje: 
Žrebanje nagrajenca bo potekalo na naslovu organizatorja in pod nadzorom komisije, ki jo sestavljajo: - Anej Ferko, predsednik komisije – Vlatko Mickov, član komisije – David Piber, član komisije.

10. člen: Sprememba pravil: 
Organizator igre si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če to zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki. 

11. člen: Obvezujoča pravila: 
Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakor koli povezane z izdajo nagrade, ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletnem mestu Span.si.

 Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti pravno službo organizatorja. Morebitne napake v delu komisije in pri izvedbi igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi. 

12. člen: Mladoletnost nagrajenca: 
V primeru, da je nagrajenec oseba, mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.

Brezovica pri Ljubljani, 2.julij 2019

Rezultati žrebanja:

Dne 16.7.2017 smo s pomočjo spletene aplikacije „Random comment picker“ izbrali naključnega zmagovalca nagradne igre. To je postal-a:

Ines Grebenc - https://www.facebook.com/InesGrebenc

Izbrali smo še dva dobitnika tolažilnih nagrad: Majice Hitri in drzni: Hobbs in Shaw.

To sta postala:

Natalija Golob - https://www.facebook.com/natalija.zunko

Jan Opara - https://www.facebook.com/jan.opara.79

Twitter Pošlji na e-mail