OBVESTILA: Sporočamo, da je avtopralnica Špan spet pripravljena, da vam ponudimo naše izjemne storitve pranja osebnih avtomobilov in kombiniranih vozil.
Avtoservis Špan Galjevica je postal del podjetja Špan d.o.o.Več
Servisni sprejem vozil za pooblaščeni Volkswagen, Škoda in Seat se zdaj nahaja v novem prodajnem salonu. Več

SPLOŠNI POGOJI: NAGRADNA IGRA PIRELLI VELO

1. člen: Organizator: 
Organizator nagradne igre je Špan d.o.o., Tržaška 547, 1351 Brezovica pri Ljubljani, ID za DDV: SI89996950

2. člen: Namen nagradne igre: 
Organizator objavlja nagradno igro z namenom povečevanja prodaje kolesarskih pnevmatik "Pirelli Velo" in povečanje prepoznavnosti oddelka kolesarska trgovina. 

3. člen: Trajanje in potek nagradne igre: 
Nagradna igra poteka od ponedeljka 25. februarja 2019 do nedelje 10. marca 2019, na Facebook strani Špan Bikes. Kandidati imajo možnost za sodelovanje v nagradni igri od 25.2.2019 do 10.3.2019 do polnoči. Nagradna igra se zaključi z razglasitvijo nagrajencev v petek 15.3.2019 na spletnem mestu https://www.facebook.com/span.bikes.

4. člen: Udeleženec nagradne igre: 
Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri sprejema pravila in se strinja, da bodo njegovi podatki v primeru izžrebanosti objavljeni na Facebook strani Špan Bikes in spletni strani www.span.si ter da bo ob pozivu organizatorja posredoval podatke, potrebne za prevzem nagrade. Uporabniki sodelujejo tako, da všečkajo stran Špan Bikes in v komentarju pod fotografijo “Osvoji kolesarski plašč Pirelli VELO " označijo tri prijatelje. Kršitelje bomo diskvalificirali. Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s.p. v akciji ne morejo sodelovati. Sodelujejo lahko osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Špan d.o.o. 

5. člen: Nagrada: 
V nagradnem skladu je 1 glavna nagrada – kolesarski plašč "PIRELLI PLAŠČ ZERO VELO 25-622" za nagradno igro. Sponzor nagrade je Špan d.o.o., Tržaška 547, 1351 Brezovica pri Ljubljani, ID za DDV: SI89996950

6. člen: Razglasitev nagrajenca: 
Nagrajenec bo po končanem žrebanju, ki bo v četrtek 23.3.2019 razglašen na spletnem mestu https://www.facebook.com/span.bikes.
Nagrajenec se mora na obvestilo o nagradi odzvati in organizatorju posredovati svoje osebne podatke: ime, priimek, naslov in davčno številko. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča. 

7. člen: Prijava nagrade davčnemu organu: 
Vrednost podeljene nagrade ne presega 42 €. Nagrade ni potrebno prijaviti v davčno osnovo v davčnem letu.

8. člen: Prevzem nagrade: 
Sodelovanje pogojujemo z osebnim prevzemom nagrade na sedežu podjetja Špan d.o.o., Tržaška 547, 1351 Brezovica pri Ljubljani. 
Nagrajenec mora ob prevzemu nagrade predložiti osebni dokument in davčno številko. Nagrajenec ima 7 dni časa, da osebno prevzame nagrado. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, - nihče ne poda odgovora na nagradno vprašanje oz. so odgovori nesmiselni, - se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre. 

9. člen: Žrebanje: 
Žrebanje nagrajenca bo potekalo na naslovu organizatorja in pod nadzorom komisije, ki jo sestavljajo: - David Piber, predsednica komisije – Anej Ferko, član komisije – Andrej Bogataj, član komisije.

10. člen: Sprememba pravil: 
Organizator igre si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če to zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki. 

11. člen: Obvezujoča pravila: 
Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakor koli povezane z izdajo nagrade, ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletnem mestu https://www.facebook.com/span.bikes. v zavihku Zapiski. Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti pravno službo organizatorja. Morebitne napake v delu komisije in pri izvedbi igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi. 

12. člen: Mladoletnost nagrajenca: 
V primeru, da je nagrajenec oseba, mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.

Brezovica pri Ljubljani, 25.2.2019

Zmagovalka nagradne igre je postala: Teja Praktik.

Twitter Pošlji na e-mail